Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gebedstijden

Dagelijkse eucha­ris­tie­vie­ringen

8.30 uur maandag t/m vrijdag
9.00 uur zaterdag en zondag
(in de zomermaanden juli en augustus kunnen de tijden anders zijn, belt u ons dan even)

Gebedstijden maandag t/m zaterdag

6.00 - 7.00 uur lauden en meditatie
11.30 - 12.00 uur middaggebed en lezingendienst
15.00 - 15.30 uur rozenkrans
17.00 - 18.00 uur vespers en meditatie
20.30 - 20.45 uur completen

Gebedstijden in het weekend en feestdagen

7.15 uur lauden
11.45 uur middaggebed en lezingendienst
17.00 - 18.00 uur rozenkrans en vespers
20.30 - 20.45 uur completen