Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

De meest actuele nieuwsberichten:

Mother M. Katharina 70 years anniversary Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 9 december 2021
We congratulate Mother M. Katharina on 70 years of faithfulness to her Divine Bridegroom as a Carmelite of the Divine Heart of Jesus - celebra­ting at our Motherhouse in Sittard.


Feest Onbevlekte Ontvangenis van Maria Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 8 december 2021
Op 8 de­cem­ber vieren we het feest van de on­be­vlekte ont­van­ge­nis van Maria. De dag waarop we traditie­ge­trouw onze geloften devotioneel mogen vernieuwen.


Ervaring 24 uur voor Jezus
gepubliceerd: maandag, 14 juni 2021
In Vo­ge­len­zang hebben we weer een bij­een­komst ‘24 uur voor Jezus’ mogen hou­den. Een van de deel­ne­mers heeft haaqr erva­ring opge­te­kend.


Start postulaat Antje Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 5 januari 2021
Op 28 December 2020 mochten we vol vreugde Antje verwel­ko­men bij de start van haar postulaat in onze ge­meen­schap. ‘Hier ben ik, gij hebt mij immers ge­roe­pen’ (1 Samuel 3:6). Wij danken haar voor de moe­dige stap om ja te zeggen tegen zijn roepstem. Wij bid­den dat God je mag zegenen om samen met Hem verder te groeien en te bloeien in onze ge­meen­schap van de karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van jezus.


Vastenactie Video
gepubliceerd: zondag, 26 april 2020
Afgelopen vasten was een andere vas­ten­tijd dan alle andere jaren. Maar toch zijn we blij u te mogen mel­den dat ondanks alles de vas­ten­ac­tie een bedrag van €2561,35, heeft opgebracht. Wij en de jon­ge­ren uit Kroatië zijn u ont­zet­tend dank­baar!


Maatregelen mbt het corona-virus
gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020
Met pijn in ons hart hebben ook wij, de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus, stappen moeten ondernemen ivm het Corona-virus. De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten dat alle missen op zater­dag en zon­dag afgelast wor­den. Dit betekent helaas ook dat de H. Mis op zater­dag en zon­dag in onze kapel niet toe­gan­ke­lijk is voor gasten van buitenaf.
vr, 28 feb 202024 uur voor Jezus Video
di, 25 feb 2020Vastenactie
wo, 19 feb 2020Een dag uit het leven van de zusters
zo, 2 feb 2020Intreden postulant Sanne
wo, 1 jan 2020Gezegend nieuw jaar!
do, 19 dec 2019Aangepaste mistijden rond de feestdagen
za, 30 nov 2019Adventsactie 2019 Fotoreportage
za, 30 nov 2019Retraite van de zusters
wo, 9 okt 2019Tot rust komen?
do, 29 aug 2019Bijeenkomsten pater Frans Vervooren
wo, 14 aug 2019Speciaal project in Kroatiƫ
di, 6 aug 2019Nieuw uiterlijk webwinkel
vr, 24 mei 2019Fotoserie open kloosterdag Fotoreportage
wo, 15 mei 2019Open kloosterdag
 
meer berichten vindt u in het archief
 

Werkelijk van binnen

Maar mensen kijken doe ik nog steeds graag. Ik kijk graag naar hoe de interacties zijn en wat typisch voor diegene is. Ik kan daar werkelijk van genieten. Zelfs als twee mensen staan te kissebissen op hun eigen manier. Ieder heeft z’n eigen trekjes, z’n positieve en negatieve kanten. En dat maakt ieder mens juist zo heerlijk mooi.

Wij danken u
voor dit huis

Op 2 juli 1891 stichtte Moe­der Maria Teresa van de heilige Jozef de Karmel van het God­de­lijk Hart van Jezus. Zij deed dit van­uit de gedachte de Kerk te dienen en de wereld te verrijken. In onze Karmel wordt de con­tem­pla­tieve Karmel­spi­ri­tua­li­teit ver­bonden met een actief apos­to­laat.

“Duizendmaal liever zou ik mijn vaderland verlaten dan mijn geliefde Karmel opgeven”

citaat Z. Moeder
Maria Teresa vd H. Jozef