Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

De meest actuele nieuwsberichten:

Wij zoeken vrijwilligers!
gepubliceerd: maandag, 24 april 2023
De taken zijn divers; helpen met de ver­zor­ging, het huis­hou­den, koken, zorgen voor een hui­se­lijke sfeer, een luis­te­rend oor bie­den, een gesprekje voeren of het maken van een wan­de­ling door de tuin.


Waarom de paus rustig slaapt
gepubliceerd: maandag, 4 juli 2022
Ondanks al zijn zorgen en verant­woor­de­lijk­he­den, ver­telde paus Fran­cis­cus dat hij ’s nachts rus­tig en vre­dig slaapt. Zijn geheim? Sint Jozef.


Wees voorzichtig met oordelen
gepubliceerd: maandag, 27 juni 2022
Een heldere en snelle geest is een geschenk van God, maar een veroor­de­lende, kri­tische geest is een last. Als je erover nadenkt, zou er dan iemand in de buurt willen zijn van iemand die snel veroor­de­lend en kri­tisch is? Ik denk niet zo veel.


Het Meesterwerk van Francine Rivers
gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022

Ik heb dit boek gelezen en ik denk dat het iets is om aan te bevelen. Francine Rivers is een schrijfster die romans schrijft waarin God en het geloof een dui­de­lijke rol spelen. Dit boek ‘het Meester­werk’ is zij be­gon­nen om een ant­woord te zoeken op twee vragen: Welke invloed hebben trau­ma­tische jeugd­er­va­ringen op het denken en het gedrag van de twee volwassen hoofd­personen in het boek? Kunnen twee gebroken en bescha­digde in­di­vi­duen samen heel wor­den? Je Pasen houden
gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022
Dat vond ik toch wel een gekke uitdruk­king toen ik het voor het eerst hoorde. Het heeft alles te maken met ons katho­lie­ke geloof en dat iedere katho­liek verplicht is minstens één keer per jaar (met Pasen) ter communie te gaan en te biechten.


Zr. M. Agnes zet met 88 jaar een nieuwe stap
gepubliceerd: donderdag, 12 mei 2022
Wie zou dat durven met 88 jaar emigreren naar Neder­land, een nieuwe taal leren? Zr. M. Agnes zei ‘ja’ en stapte in de auto!
di, 10 mei 2022De dynamische kracht van de heilige Geest
do, 9 dec 2021Mother M. Katharina 70 years anniversary Fotoreportage
wo, 8 dec 2021Feest Onbevlekte Ontvangenis van Maria Fotoreportage
ma, 14 jun 2021Ervaring 24 uur voor Jezus
di, 5 jan 2021Start postulaat Antje Fotoreportage
zo, 26 apr 2020Vastenactie Video
vr, 13 mrt 2020Maatregelen mbt het corona-virus
vr, 28 feb 202024 uur voor Jezus Video
di, 25 feb 2020Vastenactie
wo, 19 feb 2020Een dag uit het leven van de zusters
zo, 2 feb 2020Intreden postulant Sanne
wo, 1 jan 2020Gezegend nieuw jaar!
do, 19 dec 2019Aangepaste mistijden rond de feestdagen
za, 30 nov 2019Adventsactie 2019 Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief
 

Wij danken u
voor dit huis

Op 2 juli 1891 stichtte Moe­der Maria Teresa van de heilige Jozef de Karmel van het God­de­lijk Hart van Jezus. Zij deed dit van­uit de gedachte de Kerk te dienen en de wereld te verrijken. In onze Karmel wordt de con­tem­pla­tieve Karmel­spi­ri­tua­li­teit ver­bonden met een actief apos­to­laat.

“De Karmelietessen wijden zich aan het Goddelijk Hart toe: tot eerherstel, tot eigen heiliging en ten dienste van de redding der zielen.”

citaat Z. Moeder
Maria Teresa vd H. Jozef