Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

#weekzondervlees

Blog #2

gepubliceerd: zaterdag, 10 maart 2018

Het leven van de Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus is een gedeelte­lijk verborgen leven. Maar toch willen we u een klein kijkje geven in ons leven door middel van blogs.

Deze week was het nationale week zonder vlees. Inwoners van Neder­land wer­den opge­roe­pen om een week lang geen vlees te eten. Volgens de web­si­te over het ini­tia­tief heeft een dagje vaker geen vlees of vis eten een on­voor­stel­baar po­si­tie­ve impact op mens, dier en milieu. Ook claimen ze dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is.

Wacht eens even... Niet meer van deze tijd? Als Karme­lie­tes­sen dragen wij het bruine scapulier. Dit scapulier is in 1251 aan Simon Stock gegeven als een speciale devotie aan Maria. Ieder die het scapulier draagt wordt gevraagd om zich aan een aantal voor­waar­den te hou­den:

  • Kuis­heid beleven volgens zijn eigen levens­staat
  • Dage­lijks de rozen­krans bid­den
  • Op woens­dag en zater­dag geen vlees eten

Als goede katho­lie­ken eten we na­tuur­lijk op vrij­dag ook geen vlees. Wat dus al neer komt op drie dagen in de week vegeta­risch. Volgens het rtl-nieuws zijn we dus hartstikke hippe #flexitariers!

Wie zegt er dus dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is...? Het is eigen­lijk al heel lang een traditie onder Karmelieten (en Karme­lie­tes­sen na­tuur­lijk), velen van hen aten zelfs helemaal geen vlees. Nu staan onze con­sti­tu­ties het ons wel toe om de andere dagen vlees te eten, omdat we name­lijk werken met kin­de­ren en ouderen is het goed om voor je lichaam te zorgen, dat we de juiste voe­dings­stof­fen binnen krijgen.

Vanaf 26 maart begint de goede week, de week van laatste voor­be­rei­ding voor Pasen, de lij­densweek. Om deze week extra te beleven hebben wij in Vo­ge­len­zang besloten om deze hele week geen vlees te eten. Zo kunnen we een week nog meer vasten en ons hart nog meer richten op het grote feest van Pasen. Eigen­lijk een uit­ge­stelde #weekzondervlees dus.

We wensen u allen nog een goede vas­ten­tijd toe.

overzicht van blogs

zaterdag, 14 november 2020Werkelijk van binnen
zondag, 21 juni 2020Bemoei je met je eigen zaken
maandag, 1 oktober 2018Horizontale en verticale lijnen
zondag, 23 september 2018P.U.S.H.
zondag, 24 juni 2018Kloosterleven: rozengeur en heiligheid?
zaterdag, 16 juni 2018WK voetbal - voor Wie juich jij?
zaterdag, 9 juni 2018Een nieuwe wind
zondag, 3 juni 2018Roepingenweekend
zaterdag, 19 mei 2018Kom Heilige Geest
zondag, 6 mei 2018Trendsetters
vrijdag, 27 april 2018Generaal kapittel
zaterdag, 21 april 2018Verwachtingen
zaterdag, 14 april 2018Zoals een kloek haar kuikens verzameld
zaterdag, 7 april 2018Saai kloosterleven
zaterdag, 31 maart 2018Pasen
zaterdag, 17 maart 2018De Goede Week
zaterdag, 10 maart 2018#weekzondervlees
zaterdag, 3 maart 2018Het zijn net mensen...