Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Pasen

gepubliceerd: zaterdag, 31 maart 2018

Zondag is het dan zo ver. Het is Pasen! Als eerste willen we u na­tuur­lijk van harte een zalig Pasen toe wensen.

Vanwege de paas-drukte en alle voor­be­rei­dingen zal deze blog iets korter zijn dan normaal ge­spro­ken, maar toch wil­den we u dit wetens­waar­dig­heidje niet ont­hou­den. Deze veer­tig­da­gen­tijd hebben wij ons wat meer verdiept in de bete­ke­nis van de Goede week en de vas­ten­tijd. Na het bestu­de­ren van oude boeken von­den we de oorsprong van de paas-eieren. In vroegere tij­den was het name­lijk zo dat men tij­dens de vas­ten­tijd geen vlees, maar ook geen eieren mocht eten. Om het vlees in deze tijd niet te laten bederven werd dit voor het begin van de vas­ten­tijd opgemaakt: Carnaval (carnem levare: vrij ver­taalt "vaarwel vlees"). Maar de kippen blijven hun eieren na­tuur­lijk gewoon geven. Om deze goed te kunnen bewaren tot Pasen wer­den deze alvast gekookt, waardoor ze langer houd­baar waren. Met Pasen kon­den deze eieren ein­de­lijk weer gegeten wor­den: Paas-eieren.

Te­gen­woor­dig zijn de paas-eieren toch vaker van chocola en eten we in de vas­ten­tijd gewoon eieren, toch is het een mooi en prak­tisch voor­beeld van paas-tradities. Na­tuur­lijk staan de eieren en de kuikens ook voor het nieuwe leven, de lente. Daarbij is de Verrezen Christus ook het grote teken van nieuw leven. Door zijn dood en ver­rij­ze­nis mogen wij een nieuw leven binnen gaan, opnieuw beginnen.

Ook hier in het klooster ver­wach­ten we het nieuwe leven. Zowel na­tuur­lijk het leven met Christus, maar ook geheel in de Paas­sfeer; kuikentjes. Een van onze kippen is broeds en we hopen begin april weer nieuw leven te mogen ont­van­gen in de vorm van kuikentjes.

Nogmaals voor u allen een zalig Pasen!

overzicht van blogs

zaterdag, 14 november 2020Werkelijk van binnen
zondag, 21 juni 2020Bemoei je met je eigen zaken
maandag, 1 oktober 2018Horizontale en verticale lijnen
zondag, 23 september 2018P.U.S.H.
zondag, 24 juni 2018Kloosterleven: rozengeur en heiligheid?
zaterdag, 16 juni 2018WK voetbal - voor Wie juich jij?
zaterdag, 9 juni 2018Een nieuwe wind
zondag, 3 juni 2018Roepingenweekend
zaterdag, 19 mei 2018Kom Heilige Geest
zondag, 6 mei 2018Trendsetters
vrijdag, 27 april 2018Generaal kapittel
zaterdag, 21 april 2018Verwachtingen
zaterdag, 14 april 2018Zoals een kloek haar kuikens verzameld
zaterdag, 7 april 2018Saai kloosterleven
zaterdag, 31 maart 2018Pasen
zaterdag, 17 maart 2018De Goede Week
zaterdag, 10 maart 2018#weekzondervlees
zaterdag, 3 maart 2018Het zijn net mensen...