Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Verwachtingen

Blog #7

gepubliceerd: zaterdag, 21 april 2018

Soms lopen de zaken anders dan je verwacht. "Het was niet zoals ik had verwacht". Hoe vaak hebben we wel niet ver­wach­tingen van iets of iemand? En hoe vaak komen die ver­wach­tingen eigen­lijk echt uit? Neem bij­voor­beeld onze zorgap­par­te­menten. We zijn ont­zet­tend blij hoe het is gewor­den, en heel dank­baar dat we op deze manier ouderen een veilige woon­plaats kunnen geven. En toch is het niet helemaal zoals we het verwacht had­den.

Wat had­den we dan wel verwacht? Nou, ik vraag me af; maakt het uit wat we dan wel verwacht had­den? Soms lopen de zaken gewoon anders, dan merk je dat het toch beter is op een andere manier. We had­den bij­voor­beeld verwacht dat er meer ge­meen­schap zou zijn bij de bewoners. Maar daarbij waren we een beetje vergeten dat wij een kloosterorde zijn, en de bewoners na­tuur­lijk niet. Het zijn heel ver­schil­lende personen.

Is het jammer dat het niet zo is gewor­den? Nee, ik denk het niet. Ie­der­een is anders, en zolang men zich thuis voelt, dan is het goed. Soms moeten we onze ver­wach­tingen bijstellen. Dat vind ik dan weer het mooie van God. Hij laat ons continu onze ver­wach­tingen bij stellen. Hij is altijd uniek en verrassend. Dat maakt het juist zo mooi en nieuw. Mis­schien loopt je carriere niet zoals je had verwacht, of blijkt een oplei­ding toch niet bij je te passen, of lopen er andere zaken anders. Mis­schien is dat juist wel de bedoeling, is dat God die je voorzich­tig een andere kant op wijst. Neem bij­voor­beeld mijn roe­ping. Als iemand mij 10 jaar gele­den had ver­teld dat ik in het klooster zou gaan, dan had ik diegene nooit geloofd. Ik heb dit nooit aan zien komen, nooit verwacht. En toch is het goed. God geeft ons on­ver­wachte wen­dingen, zodat we daarna kunnen zeggen: "Dit had ik nooit zelf kunnen verzinnen, alleen God." 

Geef God de vrije hand. We moeten zo nu en dan onze eigen ver­wach­tingen of plannen los laten en ons leven in de han­den van God leggen. Geef Hem open han­den, een open hart. Hij weet veel beter dan wij wat we nodig hebben. Probeer niet te veel te ver­wach­ten, dan wordt het vast fan­tas­tisch.

tags: blogverwachtingen

overzicht van blogs

zondag, 21 juni 2020Bemoei je met je eigen zaken
maandag, 1 oktober 2018Horizontale en verticale lijnen
zondag, 23 september 2018P.U.S.H.
zondag, 24 juni 2018Kloosterleven: rozengeur en heiligheid?
zaterdag, 16 juni 2018WK voetbal - voor Wie juich jij?
zaterdag, 9 juni 2018Een nieuwe wind
zondag, 3 juni 2018Roepingenweekend
zaterdag, 19 mei 2018Kom Heilige Geest
zondag, 6 mei 2018Trendsetters
vrijdag, 27 april 2018Generaal kapittel
zaterdag, 21 april 2018Verwachtingen
zaterdag, 14 april 2018Zoals een kloek haar kuikens verzameld
zaterdag, 7 april 2018Saai kloosterleven
zaterdag, 31 maart 2018Pasen
zaterdag, 17 maart 2018De Goede Week
zaterdag, 10 maart 2018#weekzondervlees
zaterdag, 3 maart 2018Het zijn net mensen...