Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Generaal kapittel

Blog #8

gepubliceerd: vrijdag, 27 april 2018
Onze stichteres en alle generale oversten na haar
Onze stichteres en alle generale oversten na haar

Van 30 april t/m 12 mei 2018 vindt het generaal kapittel van onze congregatie plaats. Eens in de zes jaar komen alle hogere oversten, afgevaardigden van de provincies en novicen­meesteressen bij elkaar in Sittard om over de toekomst van onze congregatie te spreken. Hierin worden allerlei belangrijke beslissingen genomen, bijvoorbeeld of de constituties (die bij onze Regel horen) aangepast moeten worden. Namens de Nederlandse provincie zal zuster Elvira Maria als provinciaal overste aanwezig zijn.

Ook wordt er in het generaal kapittel de generaal overste gekozen. Deze zal steeds in termijnen van zes jaar het hoofd zijn van onze congregatie. De afgelopen 18 jaar was moeder M. Angelina onze generaal overste. Dit zal betekenen dat in het komende generaal kapittel er een nieuwe zuster verkozen zal worden tot generaal overste. Zij zal dan voortaan als "Moeder" door het leven gaan. Naast de algemene overste worden ook haar assistenten gekozen.

Wij allemaal mogen moeders zijn voor de kinderen, volwassenen en ouderen waar wij voor werken. We helpen waar we kunnen en willen mensen een thuis bieden waarin de zusters als moeders zorgen voor de medemens. Maar toch blijven we elkaar allemaal met "zuster" aanspreken. Niemand is hoger dan de ander. Natuurlijk zijn er zusters die andere taken hebben, een overste heeft andere verant­woorde­lijkheden, maar we zijn allemaal "zuster". Niemand is te hoog geplaatst om ook kleine klusjes te doen, we zijn allemaal gelijk.

Onze generaal overste spreken we wel aan met "moeder". Zoals wij allemaal moeders mogen zijn voor de mensen waar we voor zorgen, zo is de generaal overste moeder voor onze congregatie. Zij heeft geen zorg voor de mensen in het apostolaat, maar voor alle zusters van onze hele congregatie. Een hele verant­woorde­lijkheid dus. En ook een verant­woorde­lijkheid voor de zusters die haar verkiezen.

We vragen dus u allen of u met ons mee wilt bidden, dat de Heilige Geest de zusters tijdens het generaal kapittel mag leiden, dat zij de juiste beslissingen mogen nemen, en dat het een goede vruchtbare tijd mag zijn.

We danken u voor uw gebeden!

tags: bloggeneraal kapittelmoeder M. Angelina

overzicht van blogs

maandag, 1 oktober 2018Horizontale en verticale lijnen
zondag, 23 september 2018P.U.S.H.
zondag, 24 juni 2018Kloosterleven: rozengeur en heiligheid?
zaterdag, 16 juni 2018WK voetbal - voor Wie juich jij?
zaterdag, 9 juni 2018Een nieuwe wind
zondag, 3 juni 2018Roepingenweekend
zaterdag, 19 mei 2018Kom Heilige Geest
zondag, 6 mei 2018Trendsetters
vrijdag, 27 april 2018Generaal kapittel
zaterdag, 21 april 2018Verwachtingen
zaterdag, 14 april 2018Zoals een kloek haar kuikens verzameld
zaterdag, 7 april 2018Saai kloosterleven
zaterdag, 31 maart 2018Pasen
zaterdag, 17 maart 2018De Goede Week
zaterdag, 10 maart 2018#weekzondervlees
zaterdag, 3 maart 2018Het zijn net mensen...