Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Trendsetters

Blog #9

gepubliceerd: zondag, 6 mei 2018

Wie aan reli­gi­euze zusters denkt, denkt niet meteen aan modern, vernieuwend, trendsetters. We wor­den toch vaak bestem­peld als oud, moffig, vroom, en "niet meer van deze tijd". En toch gaan de zusters aar­dig met hun tijd mee. We hebben een web­si­te, doen aan Facebook, Instagram, Twitter en ik zie regel­ma­tig zusters met een smartephone lopen. We zijn niet van de wereld, maar leven wel in de wereld, en deze wereld vraagt aanpas­singen, zonder onze iden­ti­teit te verliezen.

En dat is de kern denk ik, we moeten mee gaan met de tijd, maar ook bij onze eigen bron blijven. Trouw blijven aan ons cha­risma, aan onze stichteres. Daarom hebben we veel gebe­den over ons apos­to­laat. Wat kunnen we nú doen, in deze wereld? Hoe kunnen we onze bijdrage leveren aan de maat­schap­pij?

Uit deze vraag zijn de zorgap­par­te­menten onstaan. Ouderen een zelf­stan­dig thuis geven, met man­tel­zorg ver­zorgd door de zusters. Veel ouderen staan er alleen voor, moeten veel langer thuis blijven wonen. Bejaarde­hui­zen bestaan niet meer, veel moet zelf of via het in­ter­net gere­geld wor­den. Dat is nogal wat. Daarom dus de zorgap­par­te­menten. Om in de hui­dige maat­schap­pij iets te kunnen betekenen voor de mede­mens.

En wat blijkt? Met dit idee zijn we trendsetters gewor­den. Zoals u mis­schien weet is op dit moment het generaal kapit­tel bezig en zijn er zusters vanuit de hele wereld bijeen in Sittard. Veel van deze zusters weten van het huis dat wij hier hebben opgezet, het is toch iets nieuws. Sommigen von­den het zelfs zo'n goed idee, dat er ook in Amerika en in Kroatië een derge­lijk huis opgezet wordt. 

Zo zie je maar weer, zelfs zusters kunnen trendsetters zijn. En we hopen dat ook anderen in Neder­land ons idee zullen opmerken. Wie weet komen er wel meer plaatsen zoals hier, waar ouderen een veilige haven zullen vin­den.

tags: blogtrendsetterzorgappartementencasa carmeli

overzicht van blogs

zondag, 21 juni 2020Bemoei je met je eigen zaken
maandag, 1 oktober 2018Horizontale en verticale lijnen
zondag, 23 september 2018P.U.S.H.
zondag, 24 juni 2018Kloosterleven: rozengeur en heiligheid?
zaterdag, 16 juni 2018WK voetbal - voor Wie juich jij?
zaterdag, 9 juni 2018Een nieuwe wind
zondag, 3 juni 2018Roepingenweekend
zaterdag, 19 mei 2018Kom Heilige Geest
zondag, 6 mei 2018Trendsetters
vrijdag, 27 april 2018Generaal kapittel
zaterdag, 21 april 2018Verwachtingen
zaterdag, 14 april 2018Zoals een kloek haar kuikens verzameld
zaterdag, 7 april 2018Saai kloosterleven
zaterdag, 31 maart 2018Pasen
zaterdag, 17 maart 2018De Goede Week
zaterdag, 10 maart 2018#weekzondervlees
zaterdag, 3 maart 2018Het zijn net mensen...