Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Rebecca in IJsland #2

Toerist spelen en lanterfanten

gepubliceerd: dinsdag, 10 juli 2018
Rebecca in IJsland #2
Altaar in het kerkje
Altaar in het kerkje
Kerkje en parochiehuis
Kerkje en parochiehuis

9 juli

Dag allemaal!

Gisteren ben ik met één van de zusters en de pastoor naar Dalvík (vissers­stadje, kun je ruiken) gegaan. Daar hebben de zusters ook een huis met kapel. Drie van de vier zon­da­gen wordt daar de Heilige Mis gevierd. Deels in het Pools, omdat veel van de IJslandse Katho­lie­ken Pools zijn. (In het Zuiden veel Filippijnse, ook IJslandse) 

IJsland is één groot bisdom, maar heeft geen pries­ter­kan­di­da­ten. Daarom is de bis­schop bij collega’s gaan buurten en zijn er twee se­mi­na­risten uit Polen bereid gevon­den de uit­daging aan te gaan. Eentje is bijna 20 en eentje is 32. Beiden hebben net hun eerste jaar afgerond en komen ’s zomers naar IJsland om de taal en het volk te leren kennen.

Vandaag was een prach­tige dag om te lanterfanten. Ik heb wat gewandeld, gezwommen en de aanbid­ding van het Aller­hei­ligste Sacra­ment bijgewoond. De Mis was pas om 18.00 uur. Ook heeft de zuster, die hier nu de lei­ding heeft, me mee geno­men naar een hele mooie toe­ris­tische spot, net ten zui­den van de stad. Te zien op de foto. Op de andere foto zie je het Katho­lie­ke kerkje van Akureyri. Dat is vrij klein, maar zit elke zon­dag stamp­vol. Afgelopen zon­dag waren er meer dan 100 mensen en er staan maar 10 banken.

Morgen moet ik weer vroeg op: de mis is om 7.15 uur in de ochtend. Met een te kort aan reli­gi­euzen, en een groeiend aantal Katho­lie­ken, loopt niet alles hier met vaste regelmaat.

tags: RebeccaIJsland

overzicht van blogs

woensdag, 3 oktober 2018Het religieus leven
zaterdag, 1 september 2018Rebecca in IJsland #12
zondag, 26 augustus 2018Rebecca in IJsland #11
zaterdag, 18 augustus 2018Rebecca in IJsland #10
woensdag, 15 augustus 2018Rebecca in IJsland #9
zaterdag, 4 augustus 2018Rebecca in IJsland #8
zondag, 29 juli 2018Rebecca in IJsland #7
maandag, 23 juli 2018Rebecca in IJsland #6
zaterdag, 14 juli 2018Rebecca in IJsland #5
donderdag, 12 juli 2018Rebecca in IJsland #4
donderdag, 12 juli 2018Rebecca in IJsland #3
dinsdag, 10 juli 2018Rebecca in IJsland #2
zondag, 8 juli 2018Rebecca in IJsland #1