Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Rebecca in IJsland #9

Vis-feest

gepubliceerd: woensdag, 15 augustus 2018

Einde­lijk, een nieuw bericht uit IJsland. Het heeft even mogen duren en mijn excuses daarvoor.

De afgelopen dagen waren lang, hec­tisch en gezellig. Waar te beginnen? Bij het begin. 

Het lange weekend is ons goed bevallen. Op de vrije maan­dag zijn we (de pries­ter, de zuster en ik) naar Hólar gere­den. Vroeger bestond Katho­liek IJsland uit twee bis­dom­men: bisdom Reykjavik en Bisdom Hólar. De ka­the­draal staat er nog en doet nu dienst als een Lutherse Ka­the­draal. Toch blijft het aantal Katho­lie­ken hier al 70 jaar lang sterk stijgen. Daar in Hólar hebben we de mis mogen vieren, echt bij­zon­der. De bis­schop van Hólar en haar echt­ge­noot (die toevallig ook pries­ter is) waren daar ook bij aanwe­zig.
Onderweg zijn we, zoals gebruike­lijk lijkt, bij pa­ro­chi­anen op visite geweest, ook hebben we een wan­de­lingetje gemaakt bij een grote waterval (die zijn hier best wel veel, met al dat smeltende ijs).

De werkweek was weer een werkweek en in het weekend is de voor­ma­lig generaal-overste gearri­veerd. Zuster Selestina en ik verbleven in Dalvìk, het vissers­dorpje, i.v.m. het vis­feest. Dit wordt geor­ga­ni­seerd door het plaat­se­lijke vissers­bedrijf, dat loopt erg goed, en dat vieren ze graag, een bedrijfs­feest is dan al gauw een dorps­feest. Het bedrijf draait echter zo goed dat het feestje is uitgegroeid tot een groots evene­ment, met een opkomst van 20.000 mensen (dat is ont­zet­tend veel voor IJsland). Het hele weekend is er gratis drinken en voedsel in overvloed! (Vooral veel vis) Het hele dorp maakte deel uit van het festival terrein en elk park werd gebombar­deerd tot cam­ping. Dat duurde van vrij­dag avond tot zon­dag morgen. In de ochten­den zijn we vroeg de straten op gegaan om lege flesjes en blikjes te verzamelen, die hebben we laten recyclen, 19 grote volle vuilnis­zakken! 

Groetjes!

tags: RebeccaIJsland

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

overzicht van blogs

woensdag, 3 oktober 2018Het religieus leven
zaterdag, 1 september 2018Rebecca in IJsland #12
zondag, 26 augustus 2018Rebecca in IJsland #11
zaterdag, 18 augustus 2018Rebecca in IJsland #10
woensdag, 15 augustus 2018Rebecca in IJsland #9
zaterdag, 4 augustus 2018Rebecca in IJsland #8
zondag, 29 juli 2018Rebecca in IJsland #7
maandag, 23 juli 2018Rebecca in IJsland #6
zaterdag, 14 juli 2018Rebecca in IJsland #5
donderdag, 12 juli 2018Rebecca in IJsland #4
donderdag, 12 juli 2018Rebecca in IJsland #3
dinsdag, 10 juli 2018Rebecca in IJsland #2
zondag, 8 juli 2018Rebecca in IJsland #1