Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Bemoei je met je eigen zaken

Bijbel blog #1

gepubliceerd: zondag, 21 juni 2020

Vlak voor Jezus' Hemel­vaart is hij met Zijn leer­lin­gen bijeen. De leer­lin­gen zijn blij Hem weer bij hen te hebben en vragen en­thou­siast: 

 

“Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israël het ko­nink­rijk her­stel­len?” 

Maar Hij gaf hun ten ant­woord: “Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vast­ge­steld." (Hand 1, 7)

 

De leer­lin­gen zijn en­thou­siast. Hij heeft het zo vaak gehad over het nieuwe ko­nink­rijk en het koning­schap van Jezus. Israël wordt poli­tiek onderdrukt. Eén en één is twee zou je dan zeggen. Jezus gaat ein­de­lijk zijn plaats als koning innemen en Israël verlossen van die Romeinen.

Maar nee, Ze hebben het nog steeds niet helemaal begrepen. Jezus zegt tegen hen: "het komt u niet toe dag en uur te kennen." Daar­mee klinkt het alsof Jezus eigen­lijk zegt: "bemoei je met je eigen zaken. Wat God heeft beslist ligt boven jullie kunnen." Hij zet zijn leer­lin­gen heel hard terug op hun plek. Dat klinkt mis­schien pijn­lijk, Hij maakt ze bijna uit voor dom, maar ik vind het juist heel mooi.

We hebben mis­schien heel veel vragen en ver­wach­tingen naar God toe. Hoe vaak vragen we ons af waarom bepaalde dingen gebeuren? Waarom laat God dit toe? Waarom ik (of iemand anders)? Verhoort God mijn gebe­den wel? Wanneer geeft Hij me waar ik om vraag? 

En Jezus zegt: "het is niet aan jullie". Dat kan beklemmend voelen, geen ant­woord, maar ik vind het gewel­dig. God gaat onze macht te boven. Wij kunnen er niet bij. God is zo groot, wij vallen daarbij in het niet (Jes 40, 13-17). 

Wij hoeven geen ant­woor­den te hebben. We mogen volle­dig op Hem ver­trouwen. Hij weet wat Hij doet. Waar maken we ons druk over (Matt 6, 25-34)? God weet alles en is er voor ons. Hij is altijd dichtbij en op Hem mogen we blijven ver­trouwen. En ookal snappen we er zo nu en dan niets van of gebeuren er dingen die pijn doen en waarvan we het po­si­tie­ve niet van kunnen inzien. Toch mogen we altijd op Hem blijven ver­trouwen. Hij zal alles ten goede keren en Hij laat ons nooit alleen.

 

Naast dat God ons uitno­digt Hem te ver­trouwen is het ook goed ons steeds zijn groot­heid te her­in­ne­ren. Wij kunnen er inder­daad met ons verstand niet bij. Er zijn zoveel mysteries in de kerk die juist zo mooi zijn omdat het een mysterie is. Denk bij­voor­beeld alleen maar aan de Eucha­ris­tie. Hoe kan Jezus nu wer­ke­lijk aanwe­zig zijn in de Heilige hostie? Hoe kan brood en wijn ver­an­de­ren in Zijn lichaam en bloed en toch qua uiter­lijk en smaak niets ver­an­de­ren? Daar kunnen wij met ons verstand niet bij. Er is maar weinig van ons geloof dat volle­dig met ons verstand te verklaren is. En dat maakt het juist zo mooi! Als wij alles zou­den kunnen vatten, was Zijn plan veel minder groot geweest. Maar God is groot en mach­tig. Ondanks dat we niet alles kunnen verklaren mogen we toch deelnemen aan de Eucha­ris­tie. Worden we uit­ge­no­digd met Jezus één te zijn. Mogen we samen met Hem op pad gaan. En dat we dingen soms niet kunnen bevatten herinnert ons alleen maar aan Zijn groot­heid.

 

Al onze geloofs­vra­gen en twijfels zijn dus niet voor niks. Ze mogen ons verrijken en we mogen ze ook altijd stellen. Maar als er soms geen ant­woord komt is dat ook posi­tief. Dan mogen we ons her­in­ne­ren aan Zijn groot­heid en weten dat we op Hem mogen blijven ver­trouwen. Hij weet het immers het beste.

overzicht van blogs

zondag, 21 juni 2020Bemoei je met je eigen zaken
maandag, 1 oktober 2018Horizontale en verticale lijnen
zondag, 23 september 2018P.U.S.H.
zondag, 24 juni 2018Kloosterleven: rozengeur en heiligheid?
zaterdag, 16 juni 2018WK voetbal - voor Wie juich jij?
zaterdag, 9 juni 2018Een nieuwe wind
zondag, 3 juni 2018Roepingenweekend
zaterdag, 19 mei 2018Kom Heilige Geest
zondag, 6 mei 2018Trendsetters
vrijdag, 27 april 2018Generaal kapittel
zaterdag, 21 april 2018Verwachtingen
zaterdag, 14 april 2018Zoals een kloek haar kuikens verzameld
zaterdag, 7 april 2018Saai kloosterleven
zaterdag, 31 maart 2018Pasen
zaterdag, 17 maart 2018De Goede Week
zaterdag, 10 maart 2018#weekzondervlees
zaterdag, 3 maart 2018Het zijn net mensen...