Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “Pasen”

nieuws - woensdag, 25 mei 2022
Dat vond ik toch wel een gekke uitdrukking toen ik het voor het eerst hoorde. Het heeft alles te maken met ons katholieke geloof en dat iedere katholiek verplicht is minstens één keer per jaar (met Pasen) ter communie te gaan en te biechten.Opbrengst vastenactie
nieuws - zaterdag, 20 april 2019
Namens de zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus te Vogelenzang wensen we u allen een zalig Pasen toe! Daarnaast willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor de bijdragen aan onze vastenactie.nieuws - zaterdag, 13 april 2019
In de Paasweek zijn er aangepaste mistijden, hier vindt u een overzicht.nieuws - vrijdag, 6 april 2018
Op Tweede Paasdag is er met veel deelnemers genoten van een heerlijke paasmaaltijd en elkaars gezelschap. Het was buitengewoon gezellig en er werd lang nagetafeld. Kortom, weer een groot succes!blog - zaterdag, 31 maart 2018
Zondag is het dan zo ver. Het is Pasen! Als eerste willen we u natuurlijk van harte een zalig Pasen toe wensen. Vanwege de paas-drukte en alle voorbereidingen zal deze blog iets korter zijn dan normaal gesproken, maar toch wilden we u dit wetenswaardigheidje niet onthouden.nieuws - dinsdag, 20 maart 2018
In de Paasweek zijn er aangepaste mistijden, hier vindt u een overzicht.Blog #3
blog - zaterdag, 17 maart 2018
De goede week valt dit jaar van 25 t/m 31 maart. Dit is de laatste week van de vastentijd en daarmee ook de laatste week voor Pasen. Dit is altijd een intense week, en in het klooster beleef je deze nog intenser. De goede week heeft iets stils, iets verdrietigs, iets afwachtens. Het is een stille week waarin het lijden van Christus centraal staat, en toch straalt er al een heel klein beetje licht.Blog #2
blog - zaterdag, 10 maart 2018
Het leven van de Karme­lie­tessen van het Goddelijk Hart van Jezus is een gedeeltelijk verborgen leven. Maar toch willen we u een klein kijkje geven in ons leven door middel van blogs.info - donderdag, 12 oktober 2017
Hieronder zijn een paar bijzondere bronnen verzameld die tot stof tot nadenken geven en kunnen inspireren bij de bezinning op onze eigen roeping.