Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “brazilie”

Opbrengst adventsactie
nieuws - woensdag, 1 januari 2020
Namens de zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart wensen we u allen een gelukkig en gezegend nieuw jaar! We bidden dat u alle zegen van God mag ontvangen en dat u 2020 in gezondheid mag beleven. Daarnaast willen we u allen, namens onze Braziliaanse zusters, heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage bij onze Adventsactie afgelopen advent.