Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “nieuwjaar”

Opbrengst adventsactie
nieuws - woensdag, 1 januari 2020
Namens de zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart wensen we u allen een gelukkig en gezegend nieuw jaar! We bidden dat u alle zegen van God mag ontvangen en dat u 2020 in gezondheid mag beleven. Daarnaast willen we u allen, namens onze Braziliaanse zusters, heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage bij onze Adventsactie afgelopen advent.nieuws - donderdag, 19 december 2019
Rond de kerstdagen lopen de dingen altijd een beetje anders dan normaal. Hieronder een overzicht van de vieringen in de kapel van Casa Carmeli rond de feestdagen.nieuws - maandag, 24 december 2018
Rond de kerstdagen lopen de dingen altijd een beetje anders dan normaal. Hieronder een overzicht van de vieringen rond de feestdagen.nieuws - dinsdag, 18 december 2018
De zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus te Vogelenzang wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!nieuws - vrijdag, 29 december 2017
Door alle drukte rond Kerstmis hebben we verzuimd onze kerstwens op de site te zetten. Van harte wensen wij iedereen een Zalig Kerstmis en Gezegend Nieuwjaar toe!nieuws - donderdag, 14 december 2017
In de kerstweek zijn er aangepaste mistijden in verband met de feestdagen en de afwezigheid van pastoor Van den Hout.