Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel aan de informatie op deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, is niets menselijks ons vreemd.

De Zusters Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen of in licentie te geven. Het is uitsluitend toegestaan de informatie van deze site, zoals artikelen, foto’s en teksten, voor persoonlijk of parochieel gebruik over te nemen. Bronvermelding van de website en eventuele naamsvermelding van de auteur is verplicht indien informatie van deze website wordt afgebeeld of geciteerd.

Het is niet toegestaan een hyperlink naar deze website zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een frame te zien krijgt van een andere internet­pagina.

Waar wordt gelinkt naar websites van derden hebben wij geen invloed op de inhoud van die websites, zijn eventuele opinies niet per definitie die van de zusters en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Bij gebruik van tekst en foto’s doen we ons uiterste best de auteursrechthebbenden te achterhalen. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die inbreuk maakt op uw auteursrechten of dat uw auteursrechten op een andere manier zijn geschonden, neemt u dan alstublieft contact met ons op.