Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hier worden vragen die vaak gesteld worden beantwoord.

Zijn er nog jonge vrouwen die religieuze willen worden?

Jazeker. Het is niet zo dat je een nummertje moet trekken of moet wachten op een plekje in het noviciaat, maar er nemen regelmatig jonge vrouwen contact op met een vraag over roeping, een vraag om geestelijke begeleiding op hun weg om een goede keuze te maken. Lees bijvoorbeeld eens het roepingverhaal van zuster Maria Gratia.

Hoe weet ik of ik roeping heb?

Als je oprecht denkt dat je geroepen bent tot het religieuze leven, ga dan in gesprek met een priester waar je vertrouwen in hebt en zoek contact met een klooster waar je voorkeur naar uit gaat. Onder menu Roeping vind je veel informatie over roeping en het eventuele traject tot intreden. Onder Info - Links hebben we een groot aantal kloosters verzameld waar meer informatie kan worden ingewonnen en contactgegevens gevonden kunnen worden. Vaak hebben kloosters ‘meeleef­weekenden’ of individuele mogelijkheden om nader kennis te maken. Op deze website hebben we ook een overzicht van dit soort activiteiten.

Kan ik als vrijwilliger helpen?

Onze klooster­gemeen­schap zou niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Vele mensen uit de omgeving van ons klooster leveren een belangrijke bijdrage aan alles wat er op het landgoed gebeurt, zoals in het witte huis, de tuinen, en de zorgappartementen. Misschien lijkt het u wel interessant om ergens op het landgoed mee te gaan werken als vrijwilliger.

Kijk dan hieronder en neem contact op met een van de zusters. Samen kunnen we dan overleggen over een passende taak, een bezigheid die past bij uw interesses en die nuttig en zinvol is voor ons klooster.

Vrijwilligers gevraagd
Vele handen maken licht werk!

Werken in de tuin en het bos op en rond het landgoed: onder leiding van onze tuin-architecte Ingrid Piek. Het is een gezellige groep die samen veel werk verzet, maar ook samen koffie drinkt en tijd neemt voor een praatje. Tussen middag zorgt Oda Lemmens in de keuken dat er om 13.00 uur een stevige lunch klaar staat.

Bezoekjes en een gezellig praatje: voor enkele bewoners zijn we op zoek naar mensen die tijd hebben voor wat aandacht, een spelletje, een wandelingetje of een kopje koffie. Denk ook aan een bezoek in de vroege avond, juist dan voelen ze zich soms eenzaam.

Is het Carmel of Karmel?

In het Nederlands ?is het Karmel met een ‘K’. in de afkorting van onze congregatie is het Carmel met een ‘C’ vanwege het Latijnse ‘Carmelitane’. Ook de naam van ons huis is ‘Casa Carmeli’.

Wat betekent ‘D.C.J.’?

De afkorting ‘D.C.J.’ staat voor ‘Divino Cuore Jesu’.
We zijn Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus.

Congregatie of orde?

Congregaties en ordes zijn beide instituten van godgewijd leven met kloosterlingen die geloften hebben afgelegd. Globaal zijn ordes van vóór ongeveer 1550; instituten die na ongeveer 1550 zijn opgericht zijn congregaties. De Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus zijn opgericht in 1891 en dus een congregatie. Onze congregatie is goedgekeurd door het Vaticaan en daarmee van pontificaal recht.

Geschoeid en ongeschoeid - hoe zit dat?

De orde van de karmelieten (Ordo Carmelitarum, O.Carm) kent haar oorsprong op de berg Karmel bij de haven­plaats Haifa in Israël. Door Theresia van Ávila wordt in 1568 het eerste klooster gesticht van de ongeschoeide karmel (Ordo Carmelitarum Discalceatorum, OCD). Vanaf dit ogenblik bestaan er dus twee onafhankelijke ordes: de geschoeide en de ongeschoeide karmelieten. Rond het jaar 1700 ontstaat de lekenorde van de ongeschoeide Karmel (Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis, OCDS).

In 1891 sticht de zalige Maria Teresa Tauscher - van den Bosch de congregatie van de Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus (Carmelitane Divino Cuore Jesu, Carmel DCJ). Het is een eigen congregatie met pauselijk recht, komt voort uit de mannelijke tak van de ongeschoeide Karmel (OCD), volgt de regel van de Karmel en heeft een eigen constitutie.

Maakt u zich geen zorgen - de Karme­lie­tes­sen van het Goddelijk Hart van Jezus dragen gelukkig gewoon schoenen!

De berg Karmel nabij Haifa in Israël
De berg Karmel nabij Haifa en 20 km ten westen van Nazareth in Israël

Wat is het scapulier?

Het scapulier is het schouderkleed dat over borst en rug gedragen wordt met een gat in het midden waar het hoofd doorheen wordt gestoken. Voor leken wordt een verkleinde vorm uit devotie gedragen onder de normale kleding. Het gaat dan om twee rechthoekige lapjes stof die aan elkaar zijn verbonden met schouderlinten. In het jaar 1910 gaf paus Pius X toestemming om de lapjes te vervangen door een scapuliermedaille waarop attributen van de betrokken orde staan afgebeeld.

Scapulier, gedragen door monniken en zustersScapulier, gedragen door lekenScapuliermedaille

Hoe ziet onze dagindeling eruit?

De zusters kennen min of meer een vaste dagindeling rondom de dagelijkse eucha­ris­tie­vie­ring en de getijdengebeden: de lauden, het middaggebed, de vespers en de completen. Wie denkt dat het in het klooster saai is of eentonig, is hier nog nooit geweest. Wij ervaren in ieder geval dat Onze Lieve Heer ons programma vaak in de war schopt, wij dat geheel niet erg vinden en we geen tijd hebben om maar iets saai te vinden. Bekijk hier de dagindeling in detail en hier de gebedstijden.

Hoe wonen de zusters?

Satellietfoto

Op het landgoed Casa Carmeli staan drie gebouwen: het grote witte huis, het klooster met de kapel en het gebouw met de zorgappartementen. Het grote witte landhuis is het gastenhuis - u bent welkom om een paar dagen bij ons te verblijven. Maar hier bevinden zich ook de grote keuken, de ontvangstruimten en de vergaderruimte van de zusters. In het witte huis woont tevens een priester die bij ons op de meeste dagen de heilige Mis viert. Wij wonen zelf in het gebouw links-achter het witte landhuis; daar is het klooster met de kapel. Daar hebben we ieder een eigen cel waar we alleen kunnen zijn met God.

We hebben veel hulp van ons personeel en vrijwilligers zodat we samen goed voor de bewoners en gasten en het landgoed kunnen zorgen. En naast Onze Lieve Heer zorgt het personeel ook goed voor de zusters en helpen zo veel ze maar kunnen.

De Eucha­ris­tie­vie­ringen en getijdengebeden vinden plaats in onze kapel.

Wat zijn speciale dagen voor de zusters?

29 juni: datum van de zalig­verklaring van Maria Teresa van Sint Jozef in 2006
2 juli: datum van de oprichting van de congregatie in 1891
tevens hernieuwing geloften (1 juli inkledingsdatum)
14 juli: Scapulierfeest
30 oktober: feestdag van de zalige Maria Teresa van Sint Jozef (op 30 oktober 1888 werd Anna Maria Tauscher van den Bosch opgenomen in de Katholieke Kerk)
8 december: hernieuwing geloften (7 december inkledingsdatum)