Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Gasten

Bent u op zoek naar een beetje rust? Wilt u eens de sfeer proeven van een klooster? Of wilt u gewoon eens logeren in een bosrijke omge­ving vlak bij de duinen? De zusters ont­van­gen u graag!

Op ons klooster­com­plex hebben we een aantal gasten­ka­mers die open staan voor gasten die graag eens bij ons willen ver­blij­ven. We be­schik­ken over een aantal ver­schil­lende kamers en over complete ap­par­te­menten. Kijkt u hier voor de beschik­baar­heid en om te boeken. U kunt ons na­tuur­lijk ook recht­streeks bellen of e-mailen. Voor gasten han­te­ren we een maximum van 14 dagen.

Kamers zijn inclusief ontbijt en de ap­par­te­menten be­schik­ken zelf over een kichenette. Wilt u graag alle maaltij­den in ons gas­ten­huis nut­tigen, of heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Tot snel!

Dagin­de­ling

Wilt u tij­dens uw verblijf graag deelnemen aan onze gebedstij­den of aanwe­zig zijn bij de eucha­ris­tie­vie­ring?

Van harte welkom! In­for­meer voor uw komst naar de moge­lijk­he­den, in deze post corona­vi­rus tijd zijn er soms aanpas­singen. Dat voor­komt teleur­stel­lingen.

Weet dat onze kapel altijd open is om bij Jezus te zijn, om er stil te bid­den of een kaarsje op te steken.

Er zijn eventueel getij­den­boeken aanwe­zig voor het gebed. Dit is soms wel wat geblader om tij­dens het bid­den de juiste pagina's te kunnen vin­den. Door onze kleine ge­meen­schap is het niet echt moge­lijk om u tij­dens het bid­den daarbij te helpen.

Veel han­diger is het om de getij­den­ge­bedsapp te down­loa­den. Dit is mis­schien ook een aanspo­ring om thuis ook eens samen te bid­den met de grote familie van de Katho­lie­ke Kerk. De lezingen van de lezingen­dienst zijn erg mooi.

Wij bevelen de getij­den app dus van harte aan:

Indien u geïn­te­res­seerd bent in het bid­den met het getij­den­boek: Zr. Elvira Maria maakt graag tijd om u daarin in te lei­den. Maak gerust een afspraak met haar tij­dens uw verblijf.