Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Ons gebed

God onze Vader,
Als Gij het huis niet bouwt,
bouwen de bouwers vergeefs.

Wij danken u voor dit huis,
dat voor uw eer verbouwd en vernieuwd is.

Wij danken U,
dat wij hier met en voor elkaar
kunnen leven en werken, bidden en zingen,
en wij danken U dat dit huis zegen kan brengen
over onze gemeen­schap en
ons dichter bij U kan brengen.

Wij bidden U,
wees allen die hier zullen in- en uitgaan
met uw hulp nabij.

Schenk ons de kracht U en
de mensen te dienen.
Leer ons de gasten van het huis
hartelijk op te nemen.

Help ons blijmoedig te blijven,
Vol hoop en onderlinge liefde.
Laat uw blijde bood­schap
hier onophoudelijk klinken en
velen tezamen brengen,
opdat wij elkaar sterken in het geloof,
door woord en voorbeeld.