Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

De Karmel metamorfose

Zuster Maria Gratia doet haar eeuwige geloften op 1 juli 2017
Zuster Maria Gratia doet haar eeuwige geloften op 1 juli 2017

De weg om een Karmelietes van het Goddelijk Hart van Jezus te worden kent een aantal stadia.

Aspirant

Dit is een kennismakingsperiode. Je bent kandidaat, maar woont gewoon nog thuis. Tijdens deze tijd mag je met de zusters bidden en werken in het slot. Op zon- en feestdagen mag je naar de recreatie bij de zusters komen. Door studiedagen, gesprekken en intensievere meeleefdagen kun je er zo achter komen of onze leefwijze echt Gods wil is.

Postulant

Op de dag dat je intreedt word je postulant. Je woont in het noviciaat en volgt zoveel mogelijk de dagorde van de zusters en breng je je tijd door met gebed, werk in het klooster en apostolaat en studie. Deze periode duurt meestal een tot twee jaar.

Novice

Als volgende stap van de vorming word je novice. Je ontvangt het habijt van de Karmel met de witte sluier en ontvang je je nieuwe kloosternaam. Gedurende twee jaar volg je een intensief les­programma en volg je de volledige dagorde van de zusters. Het eerste jaar ben je voornamelijk in het slot werkzaam en ontdek je vooral het contemplatieve leven van onze Karmel. In het tweede jaar is een periode van zes maanden in het apostolaat voorzien.

Junioraat

Na twee jaar noviciaat mag je, als het Gods wil is, de eerste professie doen. Dit is een tijdelijke geloften voor een periode van een jaar. In de eucha­ris­tie­vie­ring leg je de geloften af van gehoorzaamheid, armoede en maagdelijkheid, ontvang je de witte koormantel, de zwarte sluier, de grote rozenkrans en het professiekruis. Ook mag je een adelsnaam kiezen. De adelsnaam mag je zien als een bijzondere invulling van je roeping. Mijn adelsnaam is Zr. Elvira Maria van de Eucharistie, ik voel me extra verbonden met Jezus in dit sacrament en breng voor Jezus in dit sacrament eerherstel. De geloften worden ieder jaar vernieuwd, steeds voor een jaar. Deze periode duurt vijf jaar.

Tertiaat

Is de periode van zes maanden van voor­bereiding voor het afleggen van de eeuwige professie. In deze tijd keer je terug naar het noviciaat en het slot. Je kunt het een beetje beschouwen als een tweede noviciaatstijd. Je volgt weer lessen en hebt voornamelijk werkzaamheden in het slot om zo in contemplatie tot de juiste keuze te komen, of gewoon meer stille tijd bij God door te brengen.

Eeuwige professie

Na deze jaren en het tertiaat ben je klaar om je eeuwige professie of eeuwige geloften te doen. Je bent dan een echte zuster van onze Carmel D.C.J. en mag die titel ook achter je naam zetten: Zr. Elvira Maria Carmel. D.C.J. De eeuwige professie wordt afgelegd in de handen van de algemene overste in aanwezigheid van een bisschop en je ontvangt een houten kruis waarop je naam staat geschreven. Dit kruis hangt in je cel en iedere ochtend kijk je er naar wanneer je je morgen­wijding bid en weet dat je je leven samen met Jezus gekruisigd hebt.