Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Wij danken u voor dit huis

Op 2 juli 1891 stichtte Moeder Maria Teresa van de heilige Jozef de Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus. Zij deed dit vanuit de ge­dach­te de Kerk te dienen en de wereld te verrijken. In onze Karmel wordt de contemplatieve Karmelspiri­tua­li­teit verbonden met een actief apostolaat.

Op het landelijk gelegen landgoed ‘Casa Carmeli’ te Vogelenzang wonen, werken en bidden de zusters, en bieden zij tevens een plek aan voor particuliere gasten om dichter bij God te komen in de stilte van een kloosterlijke omgeving.

Een gedeelte van de gebouwen is omgevormd tot zorg­ap­par­te­men­ten, waarin we een plek bieden aan mensen, die niet in aan­mer­king komen voor opname in een verpleeghuis, maar wel behoefte heb­ben aan een veilige woon- en leefomgeving.

Op deze website bieden we veel informatie over onze congregatie, roeping, ons zorghotel en het reilen en zeilen van ons klooster in Vogelenzang. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.