Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Links

Links

Overzicht van links die wij aanbevelens­waardig vinden.

Carmel DCJ Nederland

Carmel DCJ wereldwijd

Overige katholieke sites