Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

VPTZ en Netwerk Palliatieve Zorg

Wonen met man­tel­zorgonder­steu­ning Casa Carmeli is lid van Vrij­wil­li­gers Pal­lia­tieve Terminale Zorg (VPTZ) en van Netwerk Pal­lia­tieve Zorg - Midden-& Zuid-Kennemerland Amstelland & Meerlan­den.

Vrij­wil­li­gers Pal­lia­tieve Terminale Zorg (VPTZ)

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

VPTZ Neder­land is de koepel­orga­ni­sa­tie voor organi­sa­ties in de pal­lia­tieve terminale zorg door vrij­wil­li­gers. Deze zorg wordt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorgin­stel­lingen gebo­den. Wij onder­steunen onze ruim 200 lid­orga­ni­sa­ties, behar­tigen hun belangen en sti­mu­leren de kwali­teit van de zorg en onder­steu­ning.

Netwerk Pal­lia­tieve Zorg

Midden-& Zuid-Kennemerland Amstelland & Meerlan­den

Netwerk Palliatieve Zorg

Het Netwerk pal­lia­tieve zorg Midden- & Zuid-Kennemerland en Amstelland & Meerlan­den heeft als doel de kwali­teit van en samenhang in het pal­lia­tieve zor­gaanbod te bevor­de­ren in beide regio’s. Daarbij gaat het om de inzet van zowel pro­fes­sio­nele zorgverleners als vrij­wil­li­gers. In onze visie sluit pal­lia­tieve zorg aan bij de wensen van pa­tiën­ten en hun naasten.