Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Roeping bronnen

Er zijn talloze bronnen die je kunt raadplegen met betrekking tot het geloof en roepingen. Wij helpen je graag op weg met onze online en offline tips! Staat er niks voor je tussen? Stuur je vraag via de mail en dan helpen we je zo goed mogelijk.

Roepingen algemeen

Algemene Katholieke Kerk informatie 

Bisdommen & opleidingen tot priester of diaken, catechist en andere

Huwelijk en gezin

Religieus leven

Enkele religieuze gemeen­schappen voor vrouwen:

Over de grens

Enkele religieuze gemeen­schappen voor mannen

Nieuwe gemeen­schappen, met toegewijde leken