Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

God heeft een plan voor iedereen

God heeft ieder mens het leven geschonken. Je bent er omdat Hij dat wil, omdat Hij van je houdt. Als je zelf iets maakt, dan doe je dat niet zomaar. Iets maken moet een doel hebben. Je maakt een mooie kaart voor iemand die jarig is en een kind maakt een tekening voor zijn of haar moeder, omdat hij/zij van haar houdt. Zo is het ook met God. Hij heeft een plan met ons. Met iedereen! Niemand uitgezonderd. Dat doel kunnen we onze levensstaat, onze roeping noemen.

Wij zijn allen geroepen, iedereen en heel concreet. De leerlingen werden door Jezus uitverkoren; zij boden zich, vooral in het begin, heus niet vrijwillig aan. Aan de wortel van elke roeping ligt niet een menselijk of persoonlijk initiatief, maar een mysterieus initiatief van God.

Paus Franciscus schrijft in zijn bood­schap voor de Wereld­jongerendag 2015:

“Sommigen van jullie voelen, of zullen binnenkort voelen, de roepstem van de Heer tot het gehuwde leven, tot het vormen van een gezin. Veel mensen denken tegenwoordig dat deze roeping ‘achterhaald’ is, maar dat is niet waar! Om die reden bevindt de kerkelijke gemeen­schap zich in een speciale periode van bezinning over de roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld. Ik vraag jullie ook om te overwegen of je geroepen bent tot het gewijde leven of het priester­schap. Hoe mooi is het om jonge mensen te zien die van harte de oproep aannemen om zichzelf volledig aan Christus en het dienstwerk van Zijn Kerk toe te wijden! Vanuit jullie ‘ja’ tegen Gods roepstem zullen jullie nieuwe zaden van hoop in de Kerk en de maat­schappij worden. Vergeet nooit: de wil van God is ons geluk!”

Een roeping is en blijft een mysterie, iets wat je niet kunt verklaren of aan een ander kunt uitleggen. Je moet er ‘ja’ tegen zeggen, het aanvaarden; het is iets dat je van binnen in jezelf beleeft. De ervaring van een roeping is iets unieks. Je kunt het moeilijk in woorden uitdrukken. Op weg naar je roeping zal je het waarnemen als een zachte ademtocht en geraakt worden door genade; iets dat inzicht geeft; het is een ademtocht van de Heilige Geest.

“God die ons bemint, die liefde is, is ‘Degene die roept’” (vgl. Rom. 9,11)

God heeft je een hart gegeven dat openstaat voor een wijde horizon: wees niet bang om je leven volledig in dienst van Christus en zijn evangelie te stellen. Luister naar Hem wanneer Hij zegt: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.

Hij roept ook jou bij je naam

God heeft ieder mens het leven geschonken en houdt zoveel van ons dat Hij vanaf het allereerste begin ook voor jou een levensweg in gedachten heeft. Een weg die gelukkig maakt. Zijn Liefde is zo groot dat Hij afwacht totdat je vrijwillig voor een bepaalde manier van leven kiest. Je kunt in Psalm 139 lezen hoeveel Hij van jou houdt.

Waarom wil ik weten wat mijn roeping is?

Waarom ben ik anders dan anderen en voel ik mij nergens écht thuis? Ik ben op zoek en weet niet naar wat. Wat ik ook doe, niets vervult mij helemaal, er blijft steeds een leegte achter. Nodigt God jou soms uit om Hem op een bepaalde manier te volgen? Een roeping is een uitnodiging van God. Het is niet eenvoudig, niet zonder pijn en soms zal je twijfelen. Maar wanneer je op zijn uitnodiging ingaat, dan kun je verzekerd zijn dat God je altijd liefdevol zal bijstaan. Je roeping aanvaarden is met Liefde antwoorden op de geschenken die God je heeft gegeven.

Wat betekent dat: Gods Wil?

God is Liefde. Hij wil alleen het allerbeste voor ons. Elke beslissing die wij nemen kan ons dichter bij God of verder van Hem vandaan brengen. We moeten ons dus steeds afvragen wat God zou willen dat we nu doen. Vaak is het heel duidelijk, namelijk wat je moet doen: naar school gaan, naar je werk. Als je in het kleine Gods wil zoekt herken je gemakkelijk Zijn wil in grote dingen.

Oké, hoe moet ik dan mijn roeping onderzoeken?

Realiseer je in de eerste plaats dat wij in het dagelijks leven Gods wil overal tegenkomen. Als je dus denkt een duidelijk teken te zullen krijgen dan kun je lang wachten. Hij wil namelijk dat onze keuze uit volledig vrije wil gemaakt wordt. Daarbij kunnen zeer duidelijk tekens ook erg dwingend zijn. Nee, Hij roept heel zachtjes, opdat wij uit Liefde zullen kiezen en niet uit plichtsgevoel. Tegen God “nee” zeggen wil toch niemand. Lees maar eens na bij Elia in het eerste boek Koningen. (1. Kon. 19, 11 - 13).

Maar is er dan geen handleiding die ik kan volgen?

Eigenlijk niet, maar misschien helpt het volgende: Als je wilt uitzoeken wat voor roeping je hebt, ga dan ook eens bij een religieuze orde kijken. Kijken, ervaren, gesprekken voeren betekent niet automatisch dat je ook moet intreden. Je gaat samen op zoek om erachter te komen of dit de weg is die God van je vraagt. Vergeet echter niet dat de overweging voor ieder mens anders is. Bovendien is de Geest onvoorspelbaar en werkt met verrassingen!

Zijn er aanwijzingen voor een religieuze roeping?

  • Een verlangen hebben naar een religieuze roeping, samen met de impressie dat God je in Zijn dienst roept. Dit verlangen wordt het sterkst gevoeld wanneer de ziel kalm is.
  • Een groeiend verlangen naar gebed en andere heilige zaken hebben, gepaard met een verlangen naar een verborgen en meer verenigd leven met God.
  • Overtuigd zijn van de leegheid van de wereld en haar ontoereikendheid om de ziel gelukkig te maken. Dit gevoel is vaak het sterkst temidden van werelds amusement.
  • Ernaar verlangen jezelf geheel te geven en alles achter te laten uit liefde voor Jezus Christus.
  • Willen streven naar Gods eer, en door het inzicht in de waarde van de onsterfelijke ziel, mee willen werken aan hun verlossing.
  • Wanneer je echt geroepen bent, ben je bereid om je in elke functie, die je zult gaan bekleden, in te zetten.
  • De blijd­schap, de vrede, die de gedachte aan een religieus leven, haar verdiensten en de beloning, je geeft.
  • Een verlangen hebben om genoegdoening te brengen voor de zonden.
  • De wil om je hele leven te wijden aan het verkrijgen van de bekering van zondaars.
  • Soms is het een aanwijzing voor een roeping, dat je bang bent, dat God je misschien roept; als je ervoor bidt om geen roeping te hebben en je de gedachte niet uit je hoofd kan krijgen. Als de roeping gezond is, zal de angst uiteindelijk wijken voor de aantrekking.

Wil je hulp bij het vinden van jouw roeping?

Wij bieden de volgende mogelijkheden: