Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Wat wil God van mij?

God heeft voor ie­der­een een plan. Het is soms las­tig erachter te komen wat Zijn plan is voor jou. Wij helpen je graag om jouw roe­ping te vin­den en de juiste levens­keuze te maken. Veel mensen denken bij roe­ping gelijk aan het pries­ter­schap of het reli­gi­euze leven, maar het huwe­lijk is ook een echte roe­ping.

Wil je meer in­for­ma­tie over een van deze roe­pingen? Onder Links hebben wij een aantal bronnen verzameld die je verder kunnen helpen of in­for­meren.

Even voor­stel­len

Wij zijn de Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus. Onze con­gre­ga­tie heeft vanaf het begin van het ontstaan mensen dichter bij Christus willen brengen. Een roe­ping - de keuze van de levens­staat - is een soms een moei­lijke weg, maar zal je uit­ein­delijk het grootste en diepste geluk schenken.

Hoe je roe­ping te ontdekken?

  • Heb een open hart. Stel je open voor de roe-stem van God en zijn Kerk.
  • Vragen naar wat je verlangt. Vraag de Heer je hart te openen voor de oproep van de Geest.
  • God heeft zijn tijd. Je roe­ping ontdekken kan tijd vragen, maar de Heer trekt met je mee. Als de Heer je roept kan het wel eens zijn dat Hij je plannen en projecten op hun kop zet!
  • God roept door­heen de kerk. Wees verbon­den met de Kerk. Een roe­ping is er nooit voor jezelf alleen, maar ook voor de anderen en voor de Kerk.
  • Met anderen. Om de wil van God te ontdekken moet je niet alleen blijven. Aarzel niet om samen met anderen te bid­den en op je voor iemand van de Kerk (een pries­ter of iemand anders)
  • Het eigen leven herlezen. De Heer spreekt door­heen jouw ge­schie­de­nis. Herneem je leven met een bege­lei­der.
  • De tekens die God geeft, bij­voor­beeld: een verlangen dat blijft; vrede en diepe vreugde; een tot bloei komen van het chris­te­lijk leven in een blijven engage­ment; de roe­ping door de kerk.

Het digitale verleng­stuk van ons apos­to­laat

Met deze web­si­te willen wij zoekende mensen helpen de weg naar hun roe­ping te vin­den. Wij wonen en bid­den in het klooster Casa Carmeli te Vo­ge­len­zang. Roepingen.nl is het digitale apos­to­laat van onze orde en is een verleng­stuk van onze apostolis­tische werk­zaam­he­den.

Wil je meer weten over de Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus? Meer over de Karmel en ons klooster lees je op deze web­si­te.

Praat mee, stel een vraag of deel ideeën via mail, word vrien­den via Facebook, volg ons op Instagram, bekijk web­si­te- en literatuurtips voor meer in­for­ma­tie of maak een afspraak voor per­soon­lijke be­ge­lei­ding. Je kunt ook één van de ac­ti­vi­teiten bezoeken om kennis te maken met onze manier van leven. Voel je welkom!

Zuster Elvira Maria

Ik luister naar je

Welkom op onze web­si­te. Mijn naam is Zuster Elvira Maria, ook wel bekend als de “cybernon”. Ik begeleid je graag in de zoek­tocht naar jouw roe­ping. Word mijn vriend op Facebook. Heb je geen Facebook of wil je gewoon per­soon­lijk contact? Maak dan een afspraak.

Activiteiten

Ac­ti­vi­teiten

Neem deel aan ac­ti­vi­teiten om jouw beeld van roe­pingen te verrijken. De Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus hebben het hele jaar door diverse ac­ti­vi­teiten en vie­rin­gen die je kunt bij­wonen. Wij delen graag onze manier van leven en onze rituelen met een ieder die daar in­te­res­se in heeft.

Vragen

Stel je vraag

Heb je geen tijd om bij ons langs te komen of om ons te bellen? Maak dan gebruik van de mail. Wij be­ant­woor­den graag al jouw vragen online. Zo krijg je de moge­lijk­heid om met ons van gedachte te wisselen en kennis te nemen van de vragen en ideeën van anderen.