Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Routebeschrijving naar Casa Carmeli

Voor een actuele route­be­schrij­ving klikt u op de link “Routebe...” in onderstaand Google Maps kaartje. Ver­vol­gens kunt u invullen waarvandaan u vertrekt en of u met de auto, de fiets of het open­baar ver­voer reist en wordt de optimale route berekend.