Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Menu Wonen met zorg

Wonen met mantelzorgondersteuning Casa Carmeli

In juli 2016 opende de zusters Karme­lie­tes­sen de deuren van het complex Casa Carmeli met 16 zelf­stan­dige twee- en drie-kamer seniorenwo­ningen. Ieder ap­par­te­ment is geschikt voor een of twee personen en uw huisdier mag gezellig mee.

Tevens is er een ap­par­te­ment be­schik­baar voor senioren die na een operatie moeten aansterken of als respijt­zorg met als doel de man­tel­zor­ger een adempauze te geven.

Casa Carmeli biedt een veilige en gezellige omge­ving aan waar senioren zoveel moge­lijk zelf­stan­dig kunnen wonen. De thuis­zorg komt langs bij bewoners die dit nodig hebben, en verder zijn de zusters in de buurt om een oogje in het zeil te hou­den en om te onder­steunen in de man­tel­zorg.

In het gebouw zijn er voor de bewoners algemene ruimtes be­schik­baar, zoals logeer­ka­mers, biblio­theek, kapsalon, fysio­the­ra­pie ruimte, biljart en de ruime zonnige serre met terras.

Het land­goed van 4½ hectare biedt genoeg wandel­gele­gen­heid op zowel geasfal­teerde paden rond de gebouwen, als diverse (grind-) paadjes in het bos.

De kapel van de zusters is over­dag open en nodigt uit om eens bij Hem tot rust te komen.

Be­schik­baar

Op dit moment zijn er nog ap­par­te­menten vrij. Deze ap­par­te­menten zijn ongeveer 50 m² groot. Zij be­schik­ken over een woon­ka­mer met keukentje, slaap­ka­mer, bad­ka­mer en inloop kast. De huurpijzen liggen tussen € 950 - € 1300. Hierbij komen nog service­kos­ten van ongeveer € 650. Bij deze service­kos­ten zijn de volgende kosten ingesloten:

  • gas/water/licht
  • gemeente­lijke belas­tingen
  • alarm­sys­teem
  • schoonmaak van de algemene ruimtes
  • afschrij­ving inventa­ris in de algemene ruimtes en tuin
  • klein on­der­houd in de woning
  • bijdrage aan de bewoners­com­mis­sie
Kijkt u hier voor het hui­dige aanbod

In­for­ma­tie

Wilt u meer in­for­ma­tie?