Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Menu Wonen met zorg

Beschikbaarheid

Er zijn bij onze zorg-ap­par­te­menten nog een aantal ap­par­te­menten be­schik­baar. Hier onder vindt u een beschrij­ving van deze ap­par­te­menten inclusief platte­grond.

Heeft u in­te­res­se in een van onze ap­par­te­menten, of wilt u vrij­blij­vend meer in­for­ma­tie?

Beschik­baar­heid

Op dit moment zijn er bin­nen­kort twee ap­par­te­menten be­schik­baar. Voel u vrij om contact op te nemen voor een gesprek en/of bezichti­ging van het huis en om eventueel op de wacht­lijst te kunnen komen.

Kom anders gewoon even langs

Ook als u eens wilt komen rondkijken en kennis­ma­ken, bent u van harte welkom.
Maak wel even van tevoren een afspraak zodat we tijd hebben om u te ont­van­gen.