Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Foto’s van het zorghotel

Een mooie foto­se­rie die een goede indruk geven van ons zorgho­tel.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.