Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Gezellige Sinterklaasbijeenkomst

gepubliceerd: woensdag, 6 december 2017

Een wel heel speciale sin­ter­klaas­bij­een­komst aangebo­den door het personeel: Oda, Willem, Marja en Lenie. Met een prach­tige surprise voor de zusters, gemaakt door mevrouw De Haan en een ‘canon’ gemaakt door Pastoor Tuijn. Dat werd ge­za­men­lijk gezongen met piano­be­ge­lei­ding van mevrouw Nobel.

Het was een gezellige ochtend!

(de foto­se­rie is gemaakt door John Gruter)Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.