Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Fotoserie vernieuwing geloften en lancering website

gepubliceerd: vrijdag, 8 december 2017

De Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Hendriks en pastoor Hendriks is vast­ge­legd op de fotocamera en dat geeft een mooi chrono­lo­gisch beeld. Na afloop van de vie­ring lan­ceerde de hulp­bis­schop met een druk op een virtuele knop deze nieuwe web­si­te en genoten de aanwe­zigen van een uit­ge­breide lunch. Daarna werd Willem nog even in het zonnetje gezet door de bewoners van het zorgho­tel.

De foto­se­rie is gemaakt door Wim Koopman die tevens de bouwer en webmaster is van deze nieuwe web­si­te.Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.