Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

EO jongerenorganisatie BEAM interviewt zuster Hannah

gepubliceerd: donderdag, 14 december 2017
Schermafdruk van de website van BEAM
Schermafdruk van de website van BEAM

Novice zuster Hannah is geïnter­viewd door BEAM, de jon­ge­ren­orga­ni­sa­tie van de EO. Waarom iemand besluit het klooster in de gaan blijft toch altijd een mysterie, vooral voor mensen die niet veel omgaan met zusters.

Daarom is er toch ook veel in­te­res­se en zijn er veel vragen (zie ook onze pagina veel­ge­stelde vragen).

Zo was men bij BEAM ook nieuws­gie­rig. Lees op hun site het re­sul­taat: