Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Klooster Casa Carmeli zet de deuren open

gepubliceerd: woensdag, 15 april 2015

Altijd al eens een kijkje willen nemen in het klooster Casa Carmeli in Vo­ge­len­zang? Dan dient zich nu de gelegen­heid aan op Tweede Pinkster­dag, 25 mei 2015 met een rond­lei­ding door het klooster en de tuin. Past dit niet in uw agenda, dan krijgt u een herkan­sing op zon­dag 14 juni 2015 tij­dens Open Klooster­dag.

Maan­dag 25 mei, Tweede Pinkster­dag - Rond­lei­ding door klooster en tuin

Nadat wij het verhaal van de ge­schie­de­nis van het klooster en het land­goed hebben ver­teld, wordt u in de gelegen­heid gesteld om onder bege­lei­ding een kijkje te nemen in diverse gereno­veerde gebouwen, zoals het klooster en de kapel. Wij willen u ook graag het resul­taat laten zien van de werk­zaam­heden in de tuin op het voor­ter­rein.

Daarna maken we een wan­de­ling over het land­goed met uitleg door ervaren gidsen. Na afloop is er de moge­lijk­heid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Aanmel­den kan d.m.v. een email­be­richt aan ingridpiek@ziggo.nl of tele­fo­nisch 06 - 13 888 740.
Er is een maximum van 25 deel­ne­mers.
De start­tijd geven wij u na aanmel­ding door.

Zondag 14 juni 2015 - Open Klooster­dag

Op zon­dag 14 juni 2015 zullen lan­de­lijk een heel aantal kloosters hun deuren openen, zodat u er een kijkje kunt nemen. Dit jaar is het jaar van het reli­gi­euze leven, daarom wordt er een extra open klooster­dag georgani­seerd. Ook wij willen u van harte welkom heten. U kunt bij ons terecht van 10:00 uur ’s morgens tot 18:00 uur ’s avonds. Ontdek de vreugde van het reli­gi­euze leven.

Wat kunt u die dag bij ons ver­wach­ten?

  • u heeft de moge­lijk­heid om een rond­lei­ding te krijgen door een van onze zusters door de prach­tige kloostertuin, in de kapel en in het witte huis;
  • u kunt een presen­tatie volgen over het nieuwe zorgho­tel, waar 17 apparte­menten voor ouderen gebouwd gaan wor­den. De zusters zullen er man­tel­zorg gaan verlenen;
  • u kunt onder het genot van een hapje en een drankje in gesprek gaan met een van de zusters;
  • u heeft de gelegen­heid tot per­soon­lijk gebed en tij­dens de uren van het getij­den­gebed kunt u met de zusters meebid­den in de kapel.

Van harte welkom in Vo­ge­len­zang

Adres

Casa Carmeli
Bekslaan 9
2114 CB Vo­ge­len­zang

023 - 584 84 41
info@carmeldcj.nl
www.carmeldcj.nl