Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Maria van Fatima op bezoek in Vogelenzang

gepubliceerd: maandag, 25 augustus 2014

Maria van Fatima is 7 en 8 sep­tem­ber op Casa Carmeli aan de Bekslaan 9 in Vo­ge­len­zang. Belang­stellen­den zijn deze dagen van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan het pro­gram­ma.

Wilt u zon­dag om 16.00 uur aanwe­zig zijn bij de aan­komst en plaat­sing van het beeld en de fees­te­lij­ke vie­ring? Dan kunt u zich aanmel­den bij de zusters:

E-mail info@carmeldcj.nl of bel (023) 584 84 41.

‘De Herauten van het Evan­ge­lie’ reizen de hele wereld over met één van de drie kopieën van het ori­gi­nele beeld van Maria van Fátima. Paus Johannes Paulus II gaf hen in 2001 de opdracht samen met Maria gezinnen en ge­meen­schappen te bezoeken. Nu komen ze dus bij de Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus.

Maan­dag 8 sep­tem­ber (Maria Geboorte) kunt u om 9.00 uur deelnemen aan de H. Mis. De rest van de dag is er gelegen­heid voor stil gebed, waarna om 17.00 uur wordt af­ge­slo­ten met de Vespers.

Om 15.00 uur wordt de film ‘De her­der­tjes van Fátima’ ver­toond over de ver­schij­ningen van Maria in 1917.