Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Winterfair

gepubliceerd: dinsdag, 30 oktober 2012

Ieder jaar hou­den de Zusters Karme­lie­tes­sen een winter­markt om de goede doelen die de Zusters we­reld­wijd steunen een fi­nan­ciële onder­steu­ning te geven.

Zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus

De Zusters hebben we­reld­wijd ver­schil­lende bejaar­dente­hui­zen, kinderte­hui­zen en een kinder­zie­ken­huis. Veel van deze projecten zijn gesi­tu­eerd in lan­den waar de zorg voor ouderen, kin­de­ren en de zwakkeren uit de samen­le­ving niet van­zelf­spre­kend is. De zusters doen veel goed werk, maar er is wel geld nodig om dit goede werk te kunnen continueren.

Ook dit jaar zal er op 18 no­vem­ber een winterfair gehou­den wor­den. U treft er onder meer een gezellige kerst­markt, antiek en curiosa, mooie reli­gi­euze artikelen een second hand shop, zelfgemaakte kerst­kaarten en herfst­stukken ook kunt u er diverse heer­lijke winterge­rechten en glühwein kopen. De jongste bezoekertjes kunnen met de jongste zusters gezellig knutselen.

Dus wilt u alvast op zoek naar kerstcadeaus of wilt u gewoon een gezellige mid­dag uit? Kom dan naar de Winterfair!

Details

  • Zondag 18 no­vem­ber
  • Casa Carmeli, Bekslaan 9 te Vo­ge­len­zang
  • Aanvang 11.00 uur
  • Afslui­ting 17.00 uur