Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Roepingenweekend

Vrijdag 2 t/m zondag 4 februari - 16.00 uur

gepubliceerd: donderdag, 4 januari 2018

In februari staat weer een roe­pingen­week­end gepland. Thema van dit weekend is: ‘Roeping tot het reli­gi­eus leven of roe­ping tot het huwe­lijk? Is het ene hoger dan het andere? Wat is mijn roe­ping?’

Kom meeleven bij de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus te Vo­ge­len­zang. Van vrij­dag 2 februari t/m zon­dag 4 februari. Dit weekend is bedoeld voor mei­den van 18 t/m 30 jaar.

Aanmel­den

Je kunt je een­vou­dig aanmel­den via info@carmeldcj.nl