Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Zaterdagmiddagborrel

gepubliceerd: dinsdag, 9 januari 2018
Zaterdagmiddagborrel

Op zater­dag­mid­dag 17 februari 2017 wor­den bewoners en mede­wer­kers weer van harte uit­ge­no­digd om vanaf 16.30 uur om in de Serre te genieten van een drankje, een hapje en een heer­lijk kopje soep.

U bent wederom van harte welkom!

Mede namens de bewoners­com­mis­sie

Ron & Karin,
John & Arjanne