Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Roepingenweekend

gepubliceerd: dinsdag, 30 januari 2018

Tot en met de zomer hebben we weer ver­schil­lende meeleef-weeken­den. Denk je na over roe­ping, wil je graag eens een weekend meeleven met de zusters? Ben je tussen 18 - 35 jaar? Voel je welkom.

Data

  • vrij­dag 2 t/m zon­dag 4 februari
  • vrij­dag 23 t/m zon­dag 25 maart
  • vrij­dag 1 t/m zon­dag 3 juni

De weeken­den starten op vrij­dag om 17.00 met de vesper, later aan­ko­men is ook moge­lijk. De slui­ting is op zon­dag rond 14.00.

Wil je graag mee leven maar kan je niet op deze data? Geen probleem, neem gerust contact met ons op.

Klooster­dag

Is een weekend je te lang of wil je graag eens een door­de­weekse dag met de zusters meeleven? Dat kan ook. Vanaf februari is elke maan­dag van de maand klooster-dag. Het pro­gram­ma is dan als volgt:

tijd ac­ti­vi­teit
8.30 uur H. Mis in de kapel van de zusters
9.00 uur Mee helpen in de wasserij, keuken of eventueel ander werk van de zusters
11.30 uur mid­dag­ge­bed
12.30 uur lunch ge­za­men­lijk met de zusters
Na de lunch is er nog tijd voor eventueel een per­soon­lijk gesprek
Je bent vrij om te blijven tot en met de vesper om 17.00 uur, maar dit hoeft niet

Kom en zie!