Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Kloosterdag

gepubliceerd: donderdag, 1 februari 2018

Is een weekend je te lang of wil je graag eens een door­de­weekse dag met de zusters meeleven? Dat kan ook. Vanaf februari is elke eerste maan­dag van de maand een klooster-dag.

Het pro­gram­ma is dan als volgt:

tijd ac­ti­vi­teit
8.30 uur H. Mis in de kapel van de zusters
9.00 uur Mee helpen in de wasserij, keuken of eventueel ander werk van de zusters
11.30 uur mid­dag­ge­bed
12.30 uur lunch ge­za­men­lijk met de zusters
Na de lunch is er nog tijd voor eventueel een per­soon­lijk gesprek
Je bent vrij om te blijven tot en met de vesper om 17.00 uur, maar dit hoeft niet

Kom en zie!