Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers bedankt!

gepubliceerd: donderdag, 15 februari 2018

Vandaag mochten we in het bij­zon­der onze tuinvrij­wil­ligers in het zonnetje zetten. Door het drukke schema van de zusters hebben zij lang niet altijd tijd om de tuin op orde te hou­den. Maar gelukkig is er een groep met en­thou­siaste vrij­wil­li­gers die met groot plezier op het land­goed helpen. Zonder hen zou het land­goed er heel anders uitzien. Door weer en wind zetten zij zich in om het er mooi uit te laten zien.

Als jaar­lijks bedankje was er een lunch samen met de zusters. Na heer­lijk te hebben gegeten kregen ze ieder een cadeau met een per­soon­lijk gedichtje en als toegift speel­den zuster Elvira Maria en zuster Hannah een stuk van Debussy voor piano en fluit.

Vrij­wil­li­gers, ont­zet­tend bedankt voor jullie grote en­thou­sias­me en het vele werk dat jullie ver­zet­ten!