Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Kloosterweekend protestante gemeente Goes

gepubliceerd: zaterdag, 17 februari 2018

Vorig weekend, van 9 tot 11 februari, was er een groep van acht personen uit de pro­tes­tante gemeentes te Goes bij ons op bezoek. Elk jaar or­ga­ni­se­ren zij een klooster­week­end vanuit de omliggende gemeentes. Zo zijn ze al bij ver­schil­lende kloosters geweest.

Afgelopen mei zag de organi­sa­tie de uitzen­ding van ‘Pauw’ op tv. Zij had­den hier zoveel van genoten dat ze besloten contact op te nemen met de zusters. Na wat geschuif in de beschik­ba­re kamers kon­den de zusters tien gasten ont­van­gen voor dit bij­zon­dere weekend. Helaas kon­den er twee deel­ne­mers uit­ein­delijk niet mee komen, maar dat mocht de pret zeker niet drukken.

Het werd een bij­zon­der weekend waarin er van beide kanten veel werd uitgewisseld. In een gesprek met de zusters en de deel­ne­mers hebben we ook kunnen uitleggen waarom we bepaalde gebruiken hebben die mis­schien weer anders zijn in andere kloosters. 

We zien uit naar moge­lijk nog meer van deze weeken­den!

tags: GoesPKNkloosterweekend