Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Zaterdagmiddag borrel

gepubliceerd: dinsdag, 20 februari 2018

Door omstan­dig­he­den was de groep iets kleiner dan anders, maar het was niet minder gezellig! De zater­dag­mid­dag borrel was ook deze keer weer een succes. Buiten scheen de zon en dat was heer­lijk in de serre: de lente komt eraan!

De foto’s zijn gemaakt door John Gruter.Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.