Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Beschikbare appartementen

gepubliceerd: donderdag, 1 maart 2018

In een tijd dat bejaardenhuizen hun deuren sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, hebben de zusters Karme­lie­tes­sen in Vogelenzang een woon- en ‘thuis-zorg’-voorziening voor ouderen gestart. In dit mooie complex zijn nog een aantal appartementen vrij.

De zusters bieden hier huur-appartementen aan voor ouderen. In deze appartementen kunnen ouderen zelfstandig wonen, maar zijn de zusters altijd in de buurt voor noodgevallen en voor ondersteuning in de mantelzorg. Op deze manier willen zij ouderen een plaats bieden waar zij zelfstandig in een beschermde omgeving kunnen wonen.

In dit mooie complex zijn er nog een aantal appartementen vrij.

Heeft u interesse en wilt u graag een afspraak maken?

tags: appartementenseniorenwoningzorgappartementen