Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Beschikbare appartementen

gepubliceerd: donderdag, 1 maart 2018

In een tijd dat bejaar­den­hui­zen hun deuren sluiten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, hebben de zusters Karme­lie­tes­sen in Vo­ge­len­zang een woon- en ‘thuis-zorg’-voor­zie­ning voor ouderen gestart. In dit mooie complex zijn nog een aantal ap­par­te­menten vrij.

De zusters bie­den hier huur-ap­par­te­menten aan voor ouderen. In deze ap­par­te­menten kunnen ouderen zelf­stan­dig wonen, maar zijn de zusters altijd in de buurt voor nood­ge­vallen en voor onder­steu­ning in de man­tel­zorg. Op deze manier willen zij ouderen een plaats bie­den waar zij zelf­stan­dig in een beschermde omge­ving kunnen wonen.

In dit mooie complex zijn er nog een aantal ap­par­te­menten vrij.

Heeft u in­te­res­se en wilt u graag een afspraak maken?