Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Boekpresentatie Kloostermensen

gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2018

Op vrijdag 9 maart werd in de abdij te Egmond een nieuw boek van de uitgeverij Adveniat door Leo Feijen ge­presen­teerd met de titel: ‘Kloostermensen’. In dit boek worden zowel oversten als jonge aanwas in verschillende kloosters geïnterviewd over hun aanpak en vernieuwing in het kloosterleven. Wat speelt er bij hen, en waarom kiezen deze jonge mensen ervoor om in te treden? In het boek zijn ook overste zuster Elvira Maria en novice zuster M. Hannah geïnterviewd over hun kijk op het leven in het klooster in Vogelenzang.

Tijdens deze presentatie was de gehele commu­ni­teit van Vogelenzang aanwezig, wat opzichzelf al een bijzonderheid is. Er waren een aantal lieve vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Tijdens deze ochtend in de abdij waren er interviews met verschillende religieuzen die ook in het boek voorkomen en werd er in kleine groepen verder gepraat over thema's uit het boek. Na het middaggebed en een lunch werd het boek officieel ge­presen­teerd en overhandigd aan degene die hebben meegewerkt aan de uitgave.

Het was een mooie dag waarin veel inspiratie werd uitgewisseld. Het boek mag er zeker wezen, en we wensen alle lezers veel lees-plezier.

(fotoserie: Facebook.com/adveniat.nl)

tags: adveniatkloostermensenboek

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.