Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Aangepaste mistijden rond Pasen

gepubliceerd: dinsdag, 20 maart 2018

Vieringen rond Pasen

In de Paasweek zijn er aangepaste mistij­den, hier­on­der een over­zicht:

 dag   datum   tijd   vie­ring 
donder­dag 29 maart 2018 19.30 uur Witte donder­dag - H. Mis met pastoor Van den Hout
vrij­dag 30 maart 2018 15.00 uur Goede vrij­dag - Kruis­weg
vrij­dag 30 maart 2018 19.30 uur Goede vrij­dag - Plech­tige ge­dach­te­nis van het lij­den en sterven van Christus
zater­dag 31 maart 2018 20.30 uur Paas­wake met pastoor Van den Hout
zon­dag 1 april 2018 10.00 uur Paas­mor­gen - H.Mis met pastoor Van den Hout
maan­dag 2 april 2018 10.00 uur H.Mis met Mgr. Hendriks
dins­dag 3 april 2018 8.30 uur H.Mis met pastoor Hendriks
woens­dag 4 april 2018 11.00 uur H.Mis met pastoor Hendriks
donder­dag 5 april 2018 8.30 uur H.Mis met pastoor Hendriks
vrij­dag 6 april 2018 11.00 uur H.Mis met pastoor Hendriks
zater­dag 7 april 2018 9.00 uur H.Mis met pastoor van den Hout