Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Hoogfeest van St. Jozef

gepubliceerd: maandag, 19 maart 2018

Op 19 maart viert de Katholieke kerk het hoogfeest van de Heilige Jozef. Een bijzondere heilige voor onze Karmel van het Goddelijk Hart van Jezus. Jozef wordt ook wel de stille heilige genoemd omdat hij in het evangelie geen woord zegt, maar dat maakt hem niet minder belangrijk. Hij was de pleegvader van Jezus, beschermer van het heilig gezin en als timmerman een harde werker. Al onze huizen zijn onder zijn bescherming gesteld.

Deze dag begon met de plechtige mis in de kapel waarin de zusters onder andere het gregoriaanse Justus ut Palma zongen. Dit introïtus zingen zij ook op Youtube:

 

 

Deze feestelijke dag werd nog feestelijker door een bezoek van de generaal overste, moeder M. Angelina. Samen met vier andere zusters was zij in Vogelenzang op bezoek om onder andere het zorghotel te bewonderen. De zusters waren zeer enthousiast over het huis en vonden het erg fijn de Nederlandse tak van onze congregatie te ontmoeten.

 


tags: JozefMoeder M. AngelinaYoutube