Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Maria meimaand concert

gepubliceerd: maandag, 23 april 2018

Mei is Maria-maand. Daarom is er ook dit jaar weer het Maria mei­maand concert, op zon­dag 27 mei, vanaf 14.00 uur, in de tuin van het klooster van de zusters Karme­lie­tes­sen. Het RK St. Jozef koor zal dit concert voor Maria ver­zorgen. Toegang is gratis.

Van harte welkom!