Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Maria meimaand concert een succes

gepubliceerd: zondag, 27 mei 2018

Op zon­dag­mid­dag 27 mei vond het Maria mei­maand concert plaats in de tuin van de zusters. Het concert was geor­ga­ni­seerd door een groep vrij­wil­li­gers, aan­ge­stuurd door een van de bewoners van het zorgho­tel.

Vorig jaar was voor het eerst dit concert en ook dit jaar was het weer een succes. Ditmaal werd het concert ver­zorgd door het St. Jozef­koor uit Velzen-Noord. Er wer­den vooral bekende Maria-lie­de­ren gezongen waardoor het publiek mee kon zingen, hierdoor ontstond een mooie samenzang. De lie­de­ren wer­den voor­zien van een inlei­ding door dhr. Hoffmann.

Hou onze Facebook-pagina in de gaten voor een foto-ver­slag.

Ie­der­een harte­lijk bedankt, en tot volgend jaar!