Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Rondrit door de waterleiding duinen

gepubliceerd: dinsdag, 29 mei 2018

Vlakbij het terrein van Casa Carmeli liggen de waterlei­ding duinen. Dit is een natuur­ge­bied waarin een deel van ons water gezuiverd wordt, maar waar ook veel dieren leven zoals herten en vossen. Het is een populair wandel­ge­bied. Helaas kunnen de ouderen vaak niet zo ver lopen om door het gebied heen te wan­de­len. Daarom had het Waternet ouderen uit de omge­ving uit­ge­no­digd voor een rondrit door het gebied in een treintje. 

Het was een zeer geslaagde mid­dag. De rondrit duurde ongeveer 1,5 uur en onderweg werd er in­for­ma­tie gegeven door een boswachter. Het was een zeer geslaagde mid­dag, we danken Waternet voor het or­ga­ni­se­ren van deze rondrit en hopen dat zij nogmaals zoiets zullen or­ga­ni­se­ren.