Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Geloftevernieuwing

gepubliceerd: zaterdag, 9 juni 2018

Op 2 juli vernieuwen alle geprofeste zusters van onze congregatie hun geloften. Dit is een algemene vernieuwing waarin de zuster opnieuw herinnerd worden aan hun geloften aan God en de congregatie. Deze vernieuwing zal plaats vinden in de reguliere mis om 8.30.

Van harte welkom!