Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Roepingenweekend in stilte

gepubliceerd: maandag, 11 juni 2018

Als voor­be­rei­ding op Kerst or­ga­ni­se­ren de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus een roe­pingen weekend in stilte. Tijdens dit weekend zullen we stil staan bij het mysterie van de Menswor­ding van Jezus Christus. Er wor­den lezingen gegeven en verder zal de dag bestaan uit stilte en gebed.

Het is een mooie manier om onze con­gre­ga­tie en je roe­ping te ontdekken in de stille ver­wach­ting van de Ver­los­ser. Van harte welkom.

  • Ben je tussen 18 - 35 jaar oud?
  • Denk je na over roe­ping?
  • Wil je in stilte meeleven met de zusters?

Geef je dan op. Je kunt nu ook met ons appen via WhatsApp.